Kartu mes - didžiausi šiaurės Lietuvoje!

Etaplius.lt portalo naujausios aktualijos Šiaulių mieste ir ne tik

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Rug­sė­jo 30-ąją, pir­ma­die­nį, skel­bia­ma ge­ra ži­nia Šiau­lių re­gio­no te­le­vi­zi­jos „S plius" žiū­ro­vams. Op­ti­miz­mo, drą­sos ir at­kak­laus vei­ki­mo ku­pi­ną nau­ją­jį te­le­vi­zi­jos se­zo­ną star­tuo­ja še­šios nau­jos ar­ba at­si­nau­ji­nu­sios au­to­ri­nės lai­dos ir ge­riau­sia MTV mu­zi­ka be po­kal­bių ir rea­ly­bės šou. Šį se­zo­ną „S plius" pa­kvies pa­žvelg­ti į rea­ly­bę iš paukš­čio skry­džio ir iš­skleis­ti spar­nus – žiū­ro­vų lau­kia neį­ti­kė­ti­nas nuo­ty­kis – pa­ma­ty­ti apy­lin­kes iš paukš­čio skry­džio.

Penktadienį savaitraštyje "Šiauliai plius" skaitykite "Avinėli pasipurtyk, arba kai automobiliai tampa auksiniai". Sulaikytų automobilių savininkai už transporto priemonės nutempimą Šiauliuose moka lyg jie būtų ne paprasti, o auksiniai. Policijai, kuri pirko šią paslaugą, tai visai neįdomu - juk moka ne ji, o mašinų savininkai.

Moksleiviams užbaigus mokslo metus, išsilaikius egzaminus, pats metas svarstyti kuriuo gyvenimo keliu pasukti, kokią profesiją pasirinkti. Jauniems žmonėms sunkoka susiorientuoti profesijų pasiūloje, dėlioja argumentus, svarsto, kad vėliau netektų gailėtis dėl savo pasirinkimo, stoviniuoti darbo biržoje, laukiant darbo pasiūlymų ar emigruoti iš savo šalies.

Naujienų portalo Etaplius.lt vaizdo konferencijoje birželio 10-ąją 14 val. lankysis vestuvinių ir proginių drabužių nuoma užsiimančio „Danutės salono“ savininkė Danutė Pečiulienė ir modelis Dovilė Pečiulytė.

Penktadienį savaitraštyje "Šiauliai plius" skaitykite: "Abortas - daugiau klausimų negu atsakymų". Galimas abortų uždraudimas Lietuvoje visuomenę suskaldė į dvi dalis. Jei abortas bus prilyginamas nužudymui, kas atsakys už netyčinius neščiosios susižalojimus ar persileidimus? Be to ar neteks pradėti laidoti net ir keliu savaičių vaisiaus? Dar vienas klausimas- kodėl nuošalyje paliekamos vyrų teisės?

VšĮ „Šiauliai plius“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Netrukus Šiaulių regiono televizijos „Splius“ eteryje pasirodys laida, skirta Pakruojo rajono aktualijoms aptarti.

Žiniasklaidos grupė VšĮ „Šiauliai plius“ siūlo prisijungti prie profesionalaus kolektyvo ir nuolatiniam darbui Šiauliuose ieško reklamos projektų vadovo(-ės).

Nau­jie­nų po­rta­las Etaplius.lt su džiaugs­mu pra­ne­ša, kad du mė­ne­sius tru­kęs kon­kur­sas „Su­per­pa­ne­lė" pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją – šįvakar kok­tei­lių ba­re „Hap­py Mos­qui­to" pa­skelb­ta nu­ga­lė­to­ja, ku­riai ati­teko ge­ne­ra­li­nio kon­kur­so rė­mė­jo ke­lio­nių agen­tū­ros „Leh­ko" įsteig­tas pa­grin­di­nis pri­zas – ke­lio­nė į Tur­ki­ją dviems. Fi­na­li­nį va­ka­rė­lį vedė „Sau­lės ra­di­jo" lai­dų ve­dė­jas Vai­das Žu­kaus­kas.

Pirmą kartą Šiauliuose kovo-gegužės mėnesiais vyks „Superpanelės" rinkimai, kuriuose varžysis savęs išmėginti ir savo gabumų parodyti nebijančios merginos. Nuo „Mis" konkursų „Superpanelės" rinkimai skirsis jaunatvišku ir laisvu stiliumi, neprikaustančiu prie vakarinių suknelių ir talentų šou. Konkurso nugalėtojai atiteks generalinio rėmėjo įsteigtas prizas – kelionė į Turkiją dviems!

Vasario 25 d. 14 val. naujienų portale "Etaplius.lt" rengiama vaizdo konferencija, kurioje viešės Šiaulių rajono policijos komisariato viršininkas Ričardas Šiumberevičius. Jis supažindins su Šiaulių rajono kriminogenine situacija ir savo kolektyvo veiklos rezultatais.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro specialistai vykdė periodinę ir operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę bendrojo lavinimo mokyklose. 

Sausio 28 d. 14 val. naujienų portale "Etaplius.lt" rengiama vaizdo konferencija, kurioje viešės Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro viršininkas Kęstutis Dičius Jis supažindins su sudėtinga avaringumo situacija Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamos teritorijos keliuose. 

Dar neišblėsus sausio 13-osios nuotaikoms, į vaizdo konferenciją naujienų portalas "Etaplius.lt" sausio 14 d. 14 val. kviečia istoriką, Šiaulių universiteto profesorių Arūną Gumuliauską.

Penktadienį savaitraštyje „Šiauliai plius" skaitykite: Per viaduką – kaip per „ežiuką". Silpnoji viaduko vieta – siūlės – buvo suremontuotos vos prieš kelis mėnesius. 

Šią savaitę per Šiaulių regiono televiziją "S plius" žiūrėkite keturis išskirtinius filmus.

Naujienų portalo Etaplius.lt vaizdo konferencijoje Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją 14 val. viešės matematikos mokslų daktaras Vaidotas Kanišauskas.

Gruo­džio 24-26 d. Šiau­lių re­gio­no te­le­vi­zi­ja „S plius“ kvie­čia pra­leis­ti drau­ge. Už lan­go skau­džiai žnai­ban­tis šal­tu­kui, lai­kas prie te­le­vi­zo­riaus tik­rai ne­prailgs, nes šven­ti­nė­je „Splius“ pro­gra­mo­je – pui­kūs kon­cer­tai, ko­me­di­jos, ro­man­ti­niai ir nuo­ty­kių fil­mai vai­kams bei jų tė­vams ir au­to­ri­nės lai­dos.

Penktadienį savaitraštyje „Šiauliai plius" – „Senųjų miestų palydovai juoduose delnuose neša laimę". Kaminkrėtį gatvėje dabar retai pamatysi. Gal todėl, kad daugiabučiai nebeturi kaminų, o gal todėl, kad vaikštinėjant gatve mieliau apžiūrinėjamos vitrinos, o ne žvaigždės danguje. O jei imti ir pakelti akis į dangų? Kas žino, gal ir kaminkrėtys kažkur prie kamino šmėkštels? Bevalantis kaminą ir įsijautęs į savo laimės nešėjo vaidmenį... Nepasakiška šiandieninių kaminkrėčių pasaka.

Penktadienį savaitraštyje "Šiauliai plius" skaitykite "Šiauliuose pasaulio pabaigos nebus". Nors spaudoje mirga begalė pranešimų apie artėjančią pasaulio pabaigą, šiauliečiai gali būti ramūs - čia pasaulio pabaigos nebus. Taip teigia ne tik astronomas, bet ir civilinės saugos specialistas. Pasak jo, kiekvienas miesto gyventojas pasaulio pabaigai pasiruošęs dar nuo 1236-ųjų.

Šiaulių regiono televizijos „S plius" laida „Šiaulių žinios" prie televizorių ekranų apie svarbiausius miesto ir regiono įvykius prikausto jau šešioliktus metus. Šiandien, gruodžio 13-ąją, bus transliuojama jau 4000-oji laida. Kokių nuotykių, smagių nutikimų ar kuriozinių situacijų per darbo metus yra nutikę žurnalistams ir ko nepamato žiūrovas, pasakoja laidą rengianti komanda.

Puslapis 1 iš 2
PARTNERIAI
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis